Tag Archive | duurzame stad

Groene steden: hip of hype.

De hang naar groen en een natuurlijke omgeving wordt sterker. Veel inwoners van steden vinden het steeds belangrijker dat er een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van milieuvervuiling, men gezonder kan leven en recreëren en ook gezonder en lokaal voedsel kan eten. Dit leidt er onder andere toe dat veel gezinnen de weg terug hebben gevonden naar de volkstuin, of helemaal zijn verhuisd naar een rustigere groene omgeving buiten de stad. Maar ook juist in de stad wordt groen en groenbeleving steeds belangrijker. Lees Verder…

Advertenties

Duurzaamheid bestaande gebieden

Het thema voor de komende jaren binnen duurzaamheid wordt gezondheid. Tenminste, dat is een opmerking die ik de laatste maanden veel gehoord heb. Er wordt dan vooral gedoeld op gezondheid binnen woningen en kantoorgebouwen. Werkplekklimaat, verlaging van ziekteverzuim, verhoging van productiviteit en verhoging van de algehele tevredenheid van medewerkers worden vaak genoemd. Binnen duurzaamheid is gezondheid van werknemers inderdaad nog een onderwerp wat minder aandacht heeft gehad de laatste jaren. Het is ook moeilijk meetbaar hoe extra aandacht en investeringen in gebouwen en gebieden daadwerkelijk bijdragen aan productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim, twee parameters waarover de meeste werkgevers enthousiast worden. Of duurzame gebouwen bijdragen aan genoemde parameters, of dat het gewoon komt omdat er een nieuwer en moderner gebouw wordt betrokken, is dan de vraag. Lees Verder…

Duurzame steden: De wortel, de hoepel en de zweep.

Het is alweer bijna 30 jaar geleden dat Pieter Winsemius zijn boek Gast in Eigen Huis uitbracht. Dit spraakmakende boek, dat ten grondslag lag aan het 1e Nationaal Milieubeleidsplan, biedt nog steeds aardige gespreksstof voor beleidsmakers die nadenken over hoe ze hun steden mooi en duurzaam kunnen maken. In de jaren ’80 was er volop discussie over hoe de overheid om moest gaan met bedrijven en burgers om ze mee te krijgen met een nieuwe en innovatief milieubeleid. Toenmalig minister  van VROM Winsemius maakt hierbij een opdeling in drie: de wortel bestaand uit financiële prikkels zoals subsidies en fiscale voordelen, de zweep, bestaand uit wet- en regelgeving en sancties op gedrag dat niet voldoet aan de regelsen de hoepel, waar bedrijven en burgers dankzij de wortel en de zweep door heen gaan springen. Aan deze metafoor moest ik denken toen ik begin mei in Kuala Lumpur en Singapore was. Ontegenzeggelijk twee wereldsteden, maar beiden met een geheel verschillend ontwikkelingsmodel, een verschillende aansturing en als gevolg daarvan een volstrekt verschillende belevingswaarde. Lees Verder…