Tag Archive | duurzaam

Circulaire Economie in Ruimtelijk Beleid Westas

Binnenkort wordt het Manifest ‘WESTAS daar draait het om’ afgerond. Dit Manifest is de eerste stap in het aanjagen van de circulaire economie voor de ontwikkeling van de Westas. Initiatiefnemers zijn Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol/SADC.

De vraag is hoe deze Circulaire Economie een plek moet en kan krijgen in het (ruimtelijk) beleid en de Gebiedsvisie voor het gebied dat deze Westas bestrijkt. Het Kennislab voor Urbanisme, dat nauw betrokken is bij het opstellen van het Manifest, heeft mij gevraagd mee te denken met de wijze waarop dit naar de toekomst toe vorm zou kunnen krijgen. Lees Verder…

Advertenties

Groene steden: hip of hype.

De hang naar groen en een natuurlijke omgeving wordt sterker. Veel inwoners van steden vinden het steeds belangrijker dat er een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van milieuvervuiling, men gezonder kan leven en recreëren en ook gezonder en lokaal voedsel kan eten. Dit leidt er onder andere toe dat veel gezinnen de weg terug hebben gevonden naar de volkstuin, of helemaal zijn verhuisd naar een rustigere groene omgeving buiten de stad. Maar ook juist in de stad wordt groen en groenbeleving steeds belangrijker. Lees Verder…