Archief | mei 2014

Duurzame steden: De wortel, de hoepel en de zweep.

Het is alweer bijna 30 jaar geleden dat Pieter Winsemius zijn boek Gast in Eigen Huis uitbracht. Dit spraakmakende boek, dat ten grondslag lag aan het 1e Nationaal Milieubeleidsplan, biedt nog steeds aardige gespreksstof voor beleidsmakers die nadenken over hoe ze hun steden mooi en duurzaam kunnen maken. In de jaren ’80 was er volop discussie over hoe de overheid om moest gaan met bedrijven en burgers om ze mee te krijgen met een nieuwe en innovatief milieubeleid. Toenmalig minister  van VROM Winsemius maakt hierbij een opdeling in drie: de wortel bestaand uit financiële prikkels zoals subsidies en fiscale voordelen, de zweep, bestaand uit wet- en regelgeving en sancties op gedrag dat niet voldoet aan de regelsen de hoepel, waar bedrijven en burgers dankzij de wortel en de zweep door heen gaan springen. Aan deze metafoor moest ik denken toen ik begin mei in Kuala Lumpur en Singapore was. Ontegenzeggelijk twee wereldsteden, maar beiden met een geheel verschillend ontwikkelingsmodel, een verschillende aansturing en als gevolg daarvan een volstrekt verschillende belevingswaarde. Lees Verder…