The dilemmas towards a Circular Economy

It has been some 3 years since the Ellen Mac Arthur Foundation published her first book on the circular economy. Her ideas were widely accepted and are nowadays the basis for all national governments, regions, cities and companies who want to push this way of life forward.

Circular Economy framed

The concept of the circular economy replaces to a large extent the concept of a sustainable development, which was introduced by the UN Brudtland commission in 1987. This Commission introduced with its definition of sustainable development for the first time a different mindset that is reflected in the ideas of the circular economy. The Commission formulated ‘a sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’.

foto 1

Lees Verder…

Duurzame zorggebouwen geven waardecreatie

Gepubliceerd: Energiesprong, 9-03-2015 / VastgoedJournaal, 11-03-2015

Een icoon. Zo noemt Bert Krikke, directeur 4TheCity, het woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem. Het witte gebouw op de toegangsweg van de stad wordt in twee fases door eigenaar DrieGasthuizenGroep compleet vernieuwd. “Op dezelfde voetprint bouwen we een duurzaam en comfortabel nieuw woonzorgcentrum”, aldus Krikke die het gehele vernieuwbouwproces begeleidt. Arnhem krijgt hiermee wel een primeur. Huis en Haard heeft straks een dak dat bijna voor 100 procent uit zonnepanelen bestaat. “Ja, dat is wel uniek. Hierdoor is het gebouw energieneutraal.”

2

Op weg naar het restaurant van het nabijgelegen nieuwe zorgappartementencomplex Klingelpoort van de DrieGasthuizenGroep wijst Bert Krikke en passant op de houten panelen in de gevel. “Die zijn van accoya hout. Het is een duurzaam en uitermate milieuvriendelijk product.” Het is Krikke, directeur van 4TheCity en adviseur van de DrieGasthuizenGroep ten voeten uit. De voormalig directeur van onder andere Triodos Vastgoedontwikkeling, ademt zo’n beetje duurzaamheid. “Ik houd mij alleen maar bezig met duurzame gebouw- en gebiedsontwikkelingen. Gewoon omdat daar de meeste waardecreatie in zit.” Lees Verder…

Circulaire Economie in Ruimtelijk Beleid Westas

Binnenkort wordt het Manifest ‘WESTAS daar draait het om’ afgerond. Dit Manifest is de eerste stap in het aanjagen van de circulaire economie voor de ontwikkeling van de Westas. Initiatiefnemers zijn Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol/SADC.

De vraag is hoe deze Circulaire Economie een plek moet en kan krijgen in het (ruimtelijk) beleid en de Gebiedsvisie voor het gebied dat deze Westas bestrijkt. Het Kennislab voor Urbanisme, dat nauw betrokken is bij het opstellen van het Manifest, heeft mij gevraagd mee te denken met de wijze waarop dit naar de toekomst toe vorm zou kunnen krijgen. Lees Verder…

Waardecreatie gebiedsontwikkeling door sociale betrokkenheid

Het is alweer 4 jaar geleden dat het Ruhrgebied culturele hoofdstad van Europa was en ik me heb laten verrassen door prachtige industriële gebouwen die waren herontwikkeld of nog herontwikkeld moesten worden. Bijna iedereen kent inmiddels de Zeche Zollverein met de indrukwekkende trappen van Rem Koolhaas. Maar ook gebouwen zoals de Jahrhunderthalle of het Landschaftspark Duisburg-Nord waren en zijn een bezoek meer dan waard.

Krefeld in ontwikkeling

Sinds 2010 blijft het Ruhrgebied volop in beweging. In verschillende steden wordt er geëxperimenteerd met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in combinatie met wijkontwikkeling. Krefeld is zo’n stad die een forse inhaalslag pleegt. In de binnenstad van Krefeld zijn ongeveer 10 projecten gelijktijdig in ontwikkeling. Veelal maken oude gebouwen die net na de 2e wereldoorlog zijn gebouwd, plaats voor nieuwe gebouwen, waarbij ook formules als de al bijna onvermijdelijke Primark of Peek & Cloppenburg een plek krijgen. Er worden echter ook ouderenwoningen ontwikkeld, in combinatie met wellness, terwijl het binnenstedelijke OV station door de stad wordt vernieuwd.

Mooie projecten natuurlijk. Net buiten de binnenstad speelt zich echter een naar mijn idee veel interessantere ontwikkeling af: de Samtweberei. Deze herontwikkeling van het oude textielcomplex dat sinds 1880 in de binnenstad is gevestigd, trekt vooral aandacht door de wijze waarop het project wordt uitgevoerd. Het project stond in de spotlights tijdens de laatste PROVADA, toen de contracten in Krefeld net waren getekend en het project van start ging. Hoog tijd dus om af te reizen naar Krefeld en in gesprek te gaan met Andrea Struwe van de gemeente Krefeld en Henri Beierlorzer die als hoofdontwikkelaar voor het project is aangesteld. Lees Verder…

Groene steden: hip of hype.

De hang naar groen en een natuurlijke omgeving wordt sterker. Veel inwoners van steden vinden het steeds belangrijker dat er een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van milieuvervuiling, men gezonder kan leven en recreëren en ook gezonder en lokaal voedsel kan eten. Dit leidt er onder andere toe dat veel gezinnen de weg terug hebben gevonden naar de volkstuin, of helemaal zijn verhuisd naar een rustigere groene omgeving buiten de stad. Maar ook juist in de stad wordt groen en groenbeleving steeds belangrijker. Lees Verder…

Duurzaamheid bestaande gebieden

Het thema voor de komende jaren binnen duurzaamheid wordt gezondheid. Tenminste, dat is een opmerking die ik de laatste maanden veel gehoord heb. Er wordt dan vooral gedoeld op gezondheid binnen woningen en kantoorgebouwen. Werkplekklimaat, verlaging van ziekteverzuim, verhoging van productiviteit en verhoging van de algehele tevredenheid van medewerkers worden vaak genoemd. Binnen duurzaamheid is gezondheid van werknemers inderdaad nog een onderwerp wat minder aandacht heeft gehad de laatste jaren. Het is ook moeilijk meetbaar hoe extra aandacht en investeringen in gebouwen en gebieden daadwerkelijk bijdragen aan productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim, twee parameters waarover de meeste werkgevers enthousiast worden. Of duurzame gebouwen bijdragen aan genoemde parameters, of dat het gewoon komt omdat er een nieuwer en moderner gebouw wordt betrokken, is dan de vraag. Lees Verder…

Duurzame steden: De wortel, de hoepel en de zweep.

Het is alweer bijna 30 jaar geleden dat Pieter Winsemius zijn boek Gast in Eigen Huis uitbracht. Dit spraakmakende boek, dat ten grondslag lag aan het 1e Nationaal Milieubeleidsplan, biedt nog steeds aardige gespreksstof voor beleidsmakers die nadenken over hoe ze hun steden mooi en duurzaam kunnen maken. In de jaren ’80 was er volop discussie over hoe de overheid om moest gaan met bedrijven en burgers om ze mee te krijgen met een nieuwe en innovatief milieubeleid. Toenmalig minister  van VROM Winsemius maakt hierbij een opdeling in drie: de wortel bestaand uit financiële prikkels zoals subsidies en fiscale voordelen, de zweep, bestaand uit wet- en regelgeving en sancties op gedrag dat niet voldoet aan de regelsen de hoepel, waar bedrijven en burgers dankzij de wortel en de zweep door heen gaan springen. Aan deze metafoor moest ik denken toen ik begin mei in Kuala Lumpur en Singapore was. Ontegenzeggelijk twee wereldsteden, maar beiden met een geheel verschillend ontwikkelingsmodel, een verschillende aansturing en als gevolg daarvan een volstrekt verschillende belevingswaarde. Lees Verder…